Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Večer chval

ve Frýdku v kostele sv. Jana Křtitele
18.09.2011 [neděle], kategorie: Modlitební setkání

Po prázdninách první večer chval ve Frýdku.

Motto:
POSLEDNÍ BUDOU PRVNÍMI

Místo:
Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele, sál nad boční lodí
Farní 1
Frýdek-Místek

Čas: 19:00 - 20:30

Večery chval jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Je běžné chválit Pána písněmi - zpívat Mu ze srdce písně díků: „..plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce..“(Ef 5,19). Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump