Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Společenství mladých

Misijní centrum, Apolinářská 10, Praha 2
27.03.2008 19:30 [čtvrtek], kategorie: Pro mládež

Společenství mládeže
Každý čtvrtek od 19:30 h probíhají v Misijním centru v Domě Michael (Apolinářská 10, Praha 2) otevřená setkání pro všechny mezi 18 - 30 roky. Jde o společenství pro ty, kdo jsou otevřeni víře, smyslu života, přátelství, sdílení, společné misijní práci. Můžete přijít už v 19:00 h na modlitbu za jednotu křesťanů. Podrobný program společenství v kalendáři na stránkách zde.

Využíváme různé možnosti, jak společně - a především s Pánem - trávit tento čas.

Modlitba chval, která nám pomáhá nesoustředit se na sebe, ale věřit, že v centru našeho života je Bůh a jeho Slovo. Modlitba chval a díků je prostě chvíle, kdy můžeme osobně poděkovat Bohu za vše, co máme na srdci. Chvalám pomáhá hudba a zpěv.

Sdílení se ve společenství nad konkrétní otázkou, související s naším osobním životem, našimi postoji k nejrůznějším věcem, se kterými se setkáváme ve svém běžném životě. Není to čas diskuse, ale škola umění vzájemného naslouchání, pojmenování vnitřních, osobních věcí, které prožívám a které mě ovlivňují.

Práce ve skupině s Božím Slovem. Jde o školu společné a osobní modlitby s Písmem svatým, poznávání krásy Bible a živých Božích slov, jež promlouvají i dnes, a také o cestu porozumění Bibli a souvislostí, jež spojují obsah jednotlivých knih a celou historii spásy.

Semináře obnovy života v Duchu svatém - více týdenní programy, které nám pomáhají jít na hloubku v modlitbě, v práci s Božím slovem, ve sdílení osobní zkušenosti s Bohem a v teologické formaci.

Jednou v měsíci se v rámci čtvrtečního společenství v Misijním centru setkává otevřené společenství MEF - Mezinárodní Ekumenická fraternita, do kterého je možné se zavázat na celý rok. Je to celosvětová modlitební síť, jejíž členem se může stát kdokoli, kdo touží pracovat pro jednotu křesťanů a modlit se společně s ostatními za stejnou věc. Součástí tohoto společenství je čas vzájemného sdílení nad tématem pro daný měsíc, ze kterého plyne téma pro přímluvnou modlitbu. Toto téma společně s krátkým vyučováním, svědectvími a novinkami z různých společenství MEF je obsahem videokazety, jež slouží jako podklad pro práci ve skupině.

Další různorodý program závisející na náladě společenství (čajovna, společenské hry, neformální setkání, návštěva jiných společenství, vybraný kulturní program v Praze atd.)

Více zde.

Pořadatel:

Komunita Chemin Neuf
Apolinářská 10
128 00 Praha 2
tel. 224 920 598
http://www.chemin-neuf.cz/
http://misie.apha.cz/


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump