Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Škola blahoslavenství

Dolany u Olomouce
18.06.2007 [pondělí] - 06.07.2007 [pátek], kategorie: Školy evangelizace / formace
18.6.-6.7.2007  ŠKOLA BLAHOSLAVENSTVÍ 

3 týdny intenzívního formačního pobytu v Komunitě pro mladé lidi od 20 do 35let -formace k osobní a společné modlitbě -biblická a teologická formace -sebepoznání, sebepřijetí, služba a svědectví -intenzivní bratrský život

Každodenní program zahrnuje: společnou liturgii,čas pro čtení Božího Slova a osobní modlitbu (možnost eucharistické adorace), 2x90min formace, 2hod práce…

Obsah formace: formace v osobní a společné modlitbě (k životu v modlitebním společenství), biblická formace (úvod do Písma svatého + sdílení nad Božím slovem) teologická formace (základy víry), sebepoznání a sebepřijetí (základy křesťanské antropologie + biblické tance jako způsob modlitby svým tělem), služba a evangelizace…

Rámec pobytu: v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.

Účastníkům formace je umožněno prožít s Komunitou i mezi sebou navzájem intenzivní čas společenství.

Komunita Blahoslavenství sdružuje lidi všech životních stavů, kteří žijí podle svých církevně schválených stanov v společném domě životem modlitby, práce a apoštolátu.

Doporučená cena celého pobytu: 3000,- Kč (cenu je možné po domluvě upravit)

Před nástupem na pobyt je nutný osobní pohovor!

Je nutné vzít si s sebou spacák a bibli (v případě, že součástí programu jsou biblické tance, vezměte si s sebou vhodnou obuv).

Vaši přihlášku nebudeme potvrzovat a bereme ji jako závaznou. Odpovíme jen v případě, že je termín již obsazený, nebo došlo-li k změně nebo zrušení akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních cvičení, na které jste se přihlásili, včas nám to oznamte.

Prosíme Vás, abyste se přihlašovali jenom v případě, že máte zájem o dané téma. Pokud chcete poznat blíže život v Komunitě Blahoslavenství, využijte k tomu jiný čas, než termíny uvedených setkání. (Návštěvu u nás je možné telefonicky domluvit.)

Pořadatel:

Komunita Blahoslavenství
Dolany 24, 78316
585 396 638
dolanykom@meritnet.cz
www.kom-blahoslavenstvi.unas.cz


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump