Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Škola blahoslavenství

1 týden intenzívního formačního pobytu v Komunitě Blahoslavenství pro mladé od 20 do 35 let
22.06.2008 [neděle] - 29.06.2008 [neděle], kategorie: Školy evangelizace / formace

Každodenní program zahrnuje: společnou liturgii,čas pro čtení Božího Slova
a osobní modlitbu (možnost eucharistické adorace), 2x90min formace, 2hod práce…
Obsah formace: formace v osobní a společné modlitbě ,biblická formace (úvod do Písma svatého + sdílení nad Božím slovem), teologická formace (základy víry), sebepoznání a sebepřijetí (základy křesťanské antropologie + biblické tance jako způsob modlitby svým tělem), služba a evangelizace…
Rámec pobytu: v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Účastníkům formace je umožněno prožít s Komunitou i mezi sebou navzájem intenzivní čas společenství.. Komunita Blahoslavenství sdružuje lidi všech životních stavů, kteří žijí podle svých církevně schválených stanov v společném domě životem modlitby, práce a apoštolátu.
Doporučený příspěvek – 1800,- Kč (cenu je možné po osobní domluvě upravit)

Pořadatel:

Přihlášky a kontakt: Komunita Blahoslavenství, Dolany 24, 78316
e-mail: dolanykom@seznam.cz
tel.: 585 396 638 mobil: 731 621 282


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump