Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Setkání s mezinárodní komunitou Jeruzalém

v Brně u jezuitů
26.11.2013 19:00 [úterý], kategorie: Modlitební setkání


Společenství Jeruzalém je moderní mnišská komunita, která vznikla v roce 1975 v Paříži a dnes působí v řadě evropských velkoměst (Brusel, Štrasburk, Řím, Florencie, Kolín nad Rýnem, Montreal, Varšava atd.). Klade si za úkol „rozvinout koberec modlitby na asfaltu velkoměst, hloubit v poušti měst oázy modlitby, mlčení a pokoje.“
V pondělí 25. listopadu zahájíme setkání v 19 hodin zpívanými nešporami komunity, následovat bude od 19.30 hodin přednáška bratra Benedikta o povolání a poslání komunity, tak jak je vyjádřeno v "Knize života". Napsal ji zakladatel komunity bratr Pierre-Marie Delfieux a v říjnu vychází ve druhém českém vydání.
------
Tento mladý řád je v mnohém odpovědí na znamení současné doby, současně však není ničím novým, neboť je pevně zasazen v mnišské tradici Církve. Zajímavá je historie vzniku - studentský kaplan Pierre-Marie Delfieux stál v době nepokojů v roce 1968 v Paříži před otázkou, co studentům nabídnout. Uprostřed bouří, hlučícího davu, výtržností a vřavy se rozhodl nabídnout ticho a pokoj v liturgii. A tak pár kroků od barikád se v plné kapli naslouchalo Slovu Božímu a přijímala Nejsvětější Svátost. A studenti nacházeli pokoj...

Tato zkušenost mu umožnila pochopit velkou hodnotu liturgie uprostřed současného světa. Po sedmi letech univerzitu opouští, s touhou vytvořit společenství bratří, se kterými by sdílel dobrou liturgii a takto vydával svědectví Kristovu evangeliu. Se souhlasem svého biskupa odchází na poušť. Chtěl strávit rok v Alžíru a jako poustevník v samotě hledat Boží vůli. Zde si uvědomí, že opravdovou pouští je město - se svým hladověním po Bohu, touhou po Pravdě, anonymitou uprostřed davu a samotou v srdcích ulic. Po letech k tomu sám říká: "Opravdová poušť, poušť bloudění, duchovního hladovění, žízně citů, samoty, anonymity, zmizení, není na Sahaře. Žít dva roky na poušti, tak, jak jsem si to zvolil uprostřed Hoggaru, není až tak složité. Máte tam nedostatek všeho, ale ne toho podstatného. Ve velkých městech je tomu často naopak: máte všechno – nebo spíš máte iluzi mít možnost všechno mít – ale možná schází to nejpodstatnější. Zasadit uprostřed velkých měst komunity modlících se lidí, to může znamenat přivést mnohé k podstatnému."

Po návratu do Francie vyhledal biskupa a oznámil mu, že chce být mnichem v Paříži. Kardinál Marty překvapivě souhlasil. Nabídl mu kostel sv. Gerváse, kousek od Pařížské radnice. Během roku se k otci Pierrovi přidalo dalších dvanáct bratří, další rok vznikla komunita sester. Dnes, tedy více než po pětatřiceti letech od oficiálního začátku, jsou mnišská společenství Jeruzalém v Paříži,Vézelay, Štrasburku, na Mont-Saint-Michel, v Bruselu, Florencii, Montrealu, Římu, Kolíně nad Rýnem, Varšavě a na dvou venkovských lokalitách určených k duchovním cvičením: Magdala blízko Orléansu a Gamogna v Toskánsku.

V rozhovoru z března roku 2007 bratr Pierre říká: "Vždy mě překvapí velký počet mužů a žen přítomných na našich liturgiích. Uprostřed týdne pociťují potřebu zastavit se s námi v Pánově přítomnosti. Žijeme uprostřed nich, v rytmu města, podílejíce se na jejich existenci (většina bratří a sester má zaměstnání na půl úvazku), a snažíme se svými životy, bez řečí, přinášet toto znamení: ano, kontemplace, modlitba, chvála, tichá meditace a bratrský život jsou možné uprostřed našich moderních a městských životů. A to, co je možné pro nás mnichy a mnišky, platí pro všechny. Obyvatelé velkých měst trpí hlukem, stresem, lhostejností, roztěkaností. Změní-li pohled, dopřejí-li si čas ke kontemplaci, mohou v „městské poušti“ objevit stopy Boží přítomnosti. Je nutné zabránit pokušení žít v přesvědčení, že Bůh se zjevuje pouze jinde, daleko od všedního života, v jakémsi druhu uzamčeného ráje, odděleného od světa. Pán na nás nečeká jinde než tam, kde žijeme. Jestliže je „někde“, je to vždy „zde a nyní“. Nejkrásnějším obrazem Božím zůstane navždy člověk. Napříč hluku, zástupům, násilnostem, město může uhostit skutečný klášter. Město lidí je městem Božím."

Převorem komunity ve Varšavě je bratr Benedikt. Pochází z Valašského Meziříčí, studoval v semináři v Olomouci, v Paříži a Montrealu. V pondělí 25.11.2013 je možné se s ním a s dalšími lidmi z varšavské komunity setkat v Praze v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu (Akademická farnost Praha). Bratr Benedikt také vytvořil českou verzi internetových stránek komunity.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump