Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Seminář pro sloužící přímluvnou modlitbou

Želiv
19.09.2014 [pátek] - 21.09.2014 [neděle], kategorie: Formace


Pod záštitou želivského opata P. Jaroslava Šimka bude v želivském klášteře probíhat třetí zářijový víkend seminář výhradně pro ty, kteří druhým slouží přímluvnou modlitbou.

Jako vyučující byla pozvána Mary Shaw PhD., která pravidelně slouží modlitbou za vnitřní uzdravení a osvobození a ve své zemi (USA) pořádá školící semináře na toto téma. Mary Shaw též pravidelně již 15 let jezdí do České a Slovenské republiky, kde se účastní farních misií, na kterých má přednášky a modlí se za druhé.
<
Seminář se uskuteční od 19. - 21. září 2014 v prostorách želivského kláštera. Začátek v pátek v 18:00 mší svatou, registrace probíhá od 16 hodin. Zakončení v neděli odpoledne v 16 hodin. Na webových stránkách www.zeliv.eu/hostel/akce/ je možné zjistit podrobnější informace ohledně programu, lektorce Mary Shaw, ubytování a stravě.

Konferenční poplatek ( za letenku, tlumočení, ubytování lektora atd.) se bude pohybovat v rozmězi 200 – 500 kč, dle počtu účastníků.

Za semináře bude pořízen CD MP3 záznam, který bude po semináři k dispozici ke koupení.

Během semináře bude dostatečný prostor pro dotazy na otázky a problémy, se kterými se setkáváte při modlitbě za druhé.
Seminář by měl mít i praktickou ukázku kratší i delší modlitby za vnitřní uzdravení, aby byl konkrétní pomocí k prohloubení
této služby.

Pokud máte zájem o nějaké konkrétní téma, které byste v přednáškách rádi slyšeli, můžete daný návrh poslat na emailovou adresu tlumočníka semináře: vacapcz@volny.cz do 31. července 2014.

Seminář je určený výhradně pro modlitebníky, kteří, pokud je to možné, též patří do nějakého společenství.


Mary Shaw, PhD. je původním povoláním zdravotní sestra a po doktorandském studiu školitelka zdravotnického personálu. Kvůli poranění páteře odešla do předčasného důchodu a v roce 1996 byla povolána Bohem ke službě modlitby za vnitřní uzdravení. Bůh ji pověřil, aby modlitbou a vyučováním přinášela lidem útěchu, uzdravení a svobodu těm, kdo jsou jakýmkoliv způsobem uvězněni a spoutáni. K této službě ji obdařil mnohými charismaty, vzděláním a následnou odbornou praxí.

Od roku 1998 slouží jako misionářka a učitelka. Již více jak 15 let přijíždí do České a Slovenské republiky pod záštitou Renewal Ministries ( Služby obnovy), vyučuje a slouží především v oblasti modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození.

Je zvána jako přednášející na různé konference a duchovní cvičení. Má též vzdělání v oblasti duchovního doprovázení. Je členkou katolické charismatické komise na Floridě. Vede modlitební společenství v Gainesville na Floridě, kde taky bydlí.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump