Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Prorocké kázání: Studium článků 135-159 exhortace Evangelii Gaudium

Seminář pro kněze s P.Patem Collinsem
17.03.2015 [úterý] - 19.03.2015 [čtvrtek], kategorie: Semináře


I když tento seminář je především určený pro kněze a jáhny, má též význam pro laiky, kteří se zajímají o biblické studium a slovní formy evangelizace např. přednášky, svědectví o Kristu a jeho Slovu při osobních setkáních.

Papež František se vyjadřuje odvážně, když v paragrafu 151 v Evangelii Gaudium říká: "Klerik, který nedovolí, aby se Boží slovo dotklo jeho života, aby byl pro něho výzvou, hnalo ho dopředu, pokud si nevyhradí čas na modlitbu s tímto slovem, pak bude falešným prorokem, mělkým podvodníkem." Tento seminář se bude podrobně zabývat tím, co papež chce říci o inspirujícím a inspirativním kázání Božího slova. Kromě didaktické části bude příležitost k Lectio Divina a jeho vzájemnému sdílení.

Seminář je zaměřen k cíli, který sv. Vincenc z Pauly doporučil jednomu mladému knězi v roce 1656: "Vytvoř si v modlitbě důvěrný vztah s Pánem, který se stane zdrojem jeho vedení, abys mohl naplnit všechny povinnosti, které na sebe bereš. Když přijdou pochybnosti, volej k Bohu Otci a řekni mu: "Pane, ty jsi Otec světla, uč mě, co mám dělat v těchto okolnostech... Kdykoliv máš udělat dobrou práci, řekni Synu Boží Božímu: "Pane, pokud bys byl na mém místě, co by jsi udělal?... Dávám ti tuto radu nejen pro těžké chvíle, které tě budou vyčerpávat, ale také proto, aby ses učil přímo od Boha co máš kázat a vyučovat a tak následoval příklad Mojžíše, který ohlašoval izraelskému národu jenom to, k čemu ho inspiroval Bůh, že pak mohl říci: "Bůh řekl toto."

Přihlášky a aktuality zde.

P. Pat Collins CM je vincentinský kněz z Irska, uznávaný a vynikající kazatel na mezinárodních konferencích, hudebník a univerzitní profesor. Ve svých knížkách, přednáškách, seminářích a televizních programech v Irsku, Anglii, Austrálii, Itálii a USA o spiritualitě, psychologii a kontemplativním životě inspiruje mnohé posluchače a čtenáře. Je autorem mnoha knih, které byly přeložené do italštiny, polštiny a maďarštiny. Po mnoho let je zapojený v ekumenickém hnutí, charismatické obnově a v Nové evangelizaci v Irsku. Je spoluzakladatelem společenství Nové jaro v Dublinu, kde v současné době též žije a přednáší.

Pořadatel:

Opatství Želiv s.r.o., Želiv 122, 394 44
IČO:25157833
DIČ:CZ25157833
TEL: (+420) 565 531 259
GSM: (+420) 731 598 985
EMAIL: vackova.klasterzeliv@gmail.com
WEB: www.zeliv.eu

Ke stažení:


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump