Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:



Prosinec 2006

02.12.2006 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

Sobotní odpoledne s Komunitou Blahoslavenství

Dolany u Olomouce
„Připravte cestu Pánu! Společný vstup do doby adventní: příprava srdce na příchod Páně

Program setkání:

14:30 chvály

15:00 přednáška + svědectví

16:30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)

18:00 modlitební večer

společné agapé

21:00 předpokládaný závěr setkání (poslední autobus z Dolan do Olomouce: 21:11h)

Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství.

více ...
03.12.2006 [neděle], kategorie: Víkendové programy

Neděle MEF

Tuchoměřice u Prahy

Členové Mezinárodní ekumenické fraternity zvou každý měsíc na program, který je určený všem, kdo mají zájem společně s ostatními hledat cestu porozumění a jednoty (mezi církvemi, v rodině, v manželství, mezi lidmi, národy). Členové MEF si uvědomují, že základem k budování jednoty mezi lidmi a ve světě jsou ekumenické vztahy mezi křesťany.
Nedílnou součástí neděle je společné jídlo, čas k vzájemnému seznámení, krátký film rozebírající aktuální téma a společná modlitba.

Co je Mezinárodní Ekumenická Fraternita MEF ?

"Mistře, na tvé slovo spustím sítě" (Lk 5,5)

Mezinárodní Ekumenická Fraternita (MEF) - Net for God
("Síť pro Boha") shromažďuje po celém světě lidi, kteří chtějí:

• budovat "civilizaci lásky" po celém světě
• založit modlitební síť ve všech jazycích
• vytvořit novou mezinárodní fraternitu
(využívajíce moderních komunikačních prostředků: internet, ...)
• pracovat pro jednotu církví, za mír a usmíření mezi zeměmi
• absolvovat biblickou, ekumenickou a teologickou formaci.

Setkání probíhají třemi různými způsoby :
1.Čtvrteční večery MEF v Praze, v domě Misijního centra AP každý měsíc (26.10. 2006, 25.1.2007, 22.3. 2007, 26.4. 2007, 21.6. 2007 a dále některý čtvrtek v listop., pros., únoru a květnu)
2.Nedělní setkání v klášteře v Tuchoměřicích (3.12. 2006, 25.2. 2007, 27.5. 2007)
3.Víkendy v Bartošovicích v O.h. (20.-22.10. 2006, 12.-14.1. 2007, 22.-24.6. 2007)
Víkendy v Tuchoměřicích u Prahy (23.-24.9. 2006, 26-27.5. 2007)

Čtvrteční večery MEF
Večery jsou otevřené pro každého. Součástí je společná modlitba, sdílení a shlédnutí videokazety obsahující svědectví, novinky z dění v MEF ve světě, přednášku na určité téma, jež je podkladem ke sdílení. Tyto večery se konají v Praze, v domě Misijního centra, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2. Setkání začínají v 19 h v kostele sv. Apolináře modlitbou za jednotu křesťanů. více ...

13.12.2006 [středa] - 17.12.2006 [neděle], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Adventní duchovní cvičení „Emmanuel - Bůh s námi“

Dolany u Olomouce
13.12.(17:30h) - 17.12.2006(14:00h) „Emmanuel - Bůh s námi“

Adventní duchovní cvičení pro všechny. Pozvání k hledání Boží přítomnosti, která je pramenem síly v každodenním životě.

Součástí duchovních cvičení jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery a možnost duchovních rozhovorů. více ...
14.12.2006 [čtvrtek], kategorie: Modlitební setkání

Ve stopách Dona Boska - Net For God

Nové Adalbertinum, Hradec Králové
Pozvánka na promítání filmového dokumentu s besedou.

Mladý kněz Jan Bosco je zděšen bídou malých dělníků 19. století na předměstí italského Turína. A tak se zrodila velká myšlenka. Don Bosco pochopí, že je potřeba nejdříve se o mladé postarat a být jejich přítelem. Bez oddechu využívá svůj vychovatelský talent a sehrává důležitou roli, aby naplnil potřeby mladých. Stává se zakladatelem dvou řeholních rodin - Salesiánů a řádu sester od Panny Marie Pomocnice křesťanů.

V první části filmu hovoří francouzský salesiánský kněz Jean-Marie Petitclerc vypráví o svém povolání a ukazuje na životě Dona Bosca, jak vychovávat v naší aktuální společnosti.

Ve druhé části můžeme sledovat růst salesiánského díla v mongolském Ulanbátáru a také reportáž o síti Net for God v České republice a spolupráci s novou křesťanskou televizí NOE, kterou vede salesiánský kněz Leoš Ryška. (Délka filmu 30 minut)

Setkání se uskuteční v Novém Adalbertinu, Velké nám. 32, Hradec Králové dne 14.12. 2006 v 18.00 hod.

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě.

www.chemin-neuf.cz více ...

16.12.2006 [sobota], kategorie: Víkendové programy

Pracovní sobota s komunitou Chemin Neuf

klášter při kostele sv. Víta v Tuchoměřicích u Prahy

Pro všechny, kdo si chtějí odpočinout od starostí všedního dne a unavit se fyzickou prací bez velké intelektuální námahy. Vyřádit se, přiložit ruku ke společnému dílu, budovat, bourat, vařit, hlídat děti, zažít společenství, modlit se, pobýt na čerstvém vzduchu. více ...

28.12.2006 [čtvrtek] - 01.01.2007 [pondělí], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Duchovní obnova - Jericho (mládež 18-30)

klášter při kostele sv. Víta v Tuchoměřicích u Prahy

Zveme Vás na netradičně stráveného Silvestra: duchovní cvičení zaměřené na rozlišování a hledání Boží vůle, do kterého bude zařazena silvestrovská oslava. Týdenní ztišení v modlitbě, provázené přednáškami, společnými modlitbami, osobním duchovním doprovázením a prací. Každodenní součástí cvičení je dopolední ticho. Začátek ve čtvrtek v 9 hodin ráno, konec v pondělí ve 14 hodin. Je možné přijet již 27.12. večer. více ...

RSS událostí


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump