Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:říjen 2006

07.10.2006 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

Sobotní odpoledne s Komunitou Blahoslavenství

Dolany u Olomouce
„Když se setká láska s pravdou…“ „Setkání se sv.Terezií z Lisieux…“ (možnost napsat dopis sv.Terezii…)

Program setkání:

14:30 chvály

15:00 přednáška + svědectví

16:30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)

18:00 modlitební večer

společné agapé

21:00 předpokládaný závěr setkání (poslední autobus z Dolan do Olomouce: 21:11h)

Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství.

více ...
13.10.2006 [pátek] - 15.10.2006 [neděle], kategorie: Pro mládež

TEC

Praha-Vinoř

TEC je určen lidem zhruba od 16 do 22 let a má za cíl otevřít nové cesty k uchopení a prožití Velikonočního tajemství. Probíhá ve třech dnech nazvaných Den umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání. Součástí programu je společná modlitba, promluvy, obřady vycházející z katolické liturgie, hry, tvořivá činnost a plno překvapení.

Zveme tedy další TEC, který proběhne v termínu 13.-15.10.2006 v Praze-Vinoři na faře. Program začíná v pátek v 17 hodin a končí v neděli kolem 17 hodiny po společně slavené mši svaté. Stravování je zajištěno na místě. Cena programu je 400,- Kč. více ...

15.10.2006 [neděle], kategorie: Modlitební setkání

Farní misie s Tomem Edwardsem

Praha, kostel sv.Jakuba, Stodůlky

Po mši sv., která začíná v 18 h. ve starém kostele ve Stodulkách
bude první promluva na téma: "Osobní dotek" (o osobní blízkosti s Ježíšem a sdílení s
druhými) více ...

16.10.2006 [pondělí], kategorie: Modlitební setkání

Farní misie s Tomem Edwardsem

Praha, kostel sv.Jakuba, Stodůlky

Po mši sv. (18 h. ve starém kostele) bude druhá promluva na téma:
"Odpuštění" a modlitba za uzdravení. více ...

17.10.2006 [úterý], kategorie: Modlitební setkání

Křesťanství stále živé

Komunitní centrum sv. Prokopa, Praha 13

Křesťanství stále živé (o misiích nejen v Africe)

Setkání v rámci tzv. Prokopských zastavení navštíví Tom Edwards (USA) s česko-americkým misijním týmem.

Setkání se koná v Komunitním centru sv. Prokopa od 18,30.

(spojení: metro B, stanice Hůrka) více ...
17.10.2006 [úterý], kategorie: Modlitební setkání

Modlitební setkání

Komunita Chemin Neuf, Apolinářská 10, Praha 2

Setkání začíná vždy v 19:30 h. Obsahem je společná modlitba chval, díků, přímluv, sdílení se o životě s Bohem a lidmi kolem nás,… Modlitební společenství je otevřené všem bez rozdílů věku, vzdělání či přináležitosti k nějaké spiritualitě, hnutí nebo komunitě. Přítomnost i toho nejmenšího a nejchudšího z nás je velmi důležitá pro vytváření společenství, sítě modlitby, živého chrámu Božího. více ...

18.10.2006 [středa], kategorie: Modlitební setkání

Farní misie s Tomem Edwardsem

Praha 13 -Butovice, komunitní centrum

Středa večer - v 18 h. mše sv. v novém kostele (stanice metra Hůrka), po ní třetí promluva na téma: "Sdílet
evangelium". více ...

26.10.2006 [čtvrtek] - 29.10.2006 [neděle], kategorie: Evangelizace

Ekumenický festival Zebín VI.ročník

Jičín - Porotní sál jičínského zámku
PROGRAM:

ČVRTEK 26.10. Příjem a ubytování od rána 16:00 PřednáškaPhDr. Jaro Křivohlavý, CSc – O odpouštění 17:00 nácvik na bohoslužbu 18:00 Ekumenická bohoslužba

PÁTEK 27.10. 09:30 Ranní modlitba 10:00 Biblický úvod :Filip Susa,ThD farář ČCE – Uzdravení ochrnutého, Marek 2,1-12 10:30 Tématické skupinky Jak svědčit o radosti evangelia – Petr Rýgl, kazatel KS Jak přispívat k důvěře a smíření – Filip Susa, ThD. Farář ČCE Jednota jako Boží dar – Mgr. Vladimír Hraba, farář CČSH Jak přispívat k solidaritě – Mgr. Petr Šabaka, duchovní ŘKC 14:00 Návštěva ekumenické kaple Máří Magdalény na Zebíně 16:00 Přednáška Mgr. Josef Kordík, farář ŘKC – Alexandr Meň, pravoslavný mučedník 18:00 Divadlo jednoho herce Miroslav Částek: Graham Greene – Moc a sláva 19:30 Nácvik na večerní modlitbu 20:30 Modlitba se zpěvy z Taizé(na večerní modlitbu navazuje modlitba u kříže)modlitební bdění, večerní klid

SOBOTA 28.10. 09:30 Ranní modlitba 10:30 Biblický úvod :Mgr. Terezie Dubinová, hebraistka – Jákobův zápas s…? 1.Mojž. 32,23-33 11:00 Regionální setkání sdílení,poznávání a výměna zkušeností 14:30 Beseda s hrou na africký bubínek s farářem z Angoly Mgr. Leonardo Teca, farář ČCE – Česká církev očima faráře z Afriky 17:00 Koncert Vladimír Merta a Slávek Klecandr 19:30 Nácvik na večerní modlitbu 20:30 Modlitba se zpěvy z Taizé(večerní modlitba se slavností světla)modlitební bdění, večerní klid

NEDĚLE 29.10. Nedělní bohoslužby v Jičíně a okolí.

--- UBYTOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO - SPACÁKY S SEBOU--- více ...
27.10.2006 [pátek] - 29.10.2006 [neděle], kategorie: Víkendové programy

"Zajeď na hlubinu"

Dolany u Olomouce
27.10.(17:30h) - 29.10.2006(14:00h) „Zajeď na hlubinu“

Víkendové setkání pro mladé lidi od 18 do 35 let. Pozvání ke ztišení a k prohloubení vztahu s Pánem skrze modlitbu a Boží Slovo.

Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, sdílení a biblické tance.

Je nutné vzít si s sebou spacák a bibli (v případě, že součástí programu jsou biblické tance, vezměte si s sebou vhodnou obuv).

Vaši přihlášku nebudeme potvrzovat a bereme ji jako závaznou. Odpovíme jen v případě, že je termín již obsazený, nebo došlo-li k změně nebo zrušení akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních cvičení, na které jste se přihlásili, včas nám to oznamte.

Prosíme Vás, abyste se přihlašovali jenom v případě, že máte zájem o dané téma. Pokud chcete poznat blíže život v Komunitě Blahoslavenství, využijte k tomu jiný čas, než termíny uvedených setkání. (Návštěvu u nás je možné telefonicky domluvit.)

Finanční úhrada pobytu činí: 600,- Kč více ...

28.10.2006 [sobota] - 29.10.2006 [neděle], kategorie: Pro mládež

Víkend pro mládež 18-30let

Tuchoměřice u Prahy

Křesťanský život jako cesta v moci Ducha svatého.
Kdo je Duch svatý a jak poznáme jeho projev v našem životě? Jak můžeme v praxi zakoušet dary Ducha svatého a jak je můžeme rozvíjet? Je potřeba se narodit z Ducha, aneb co je to křest v Duchu svatém a jaký význam má pro křesťanský život v plnosti. Přednášet bude Vincent Breynaert z Komunity CCN ve Francii. více ...

RSS událostí


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump