Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:Srpen 2006

07.08.2006 [pondělí] - 13.08.2006 [neděle], kategorie: Pro mládež

JUMP06 ML

Kostelní Vydří

Program je již plně obsazen. více ...

13.08.2006 [neděle] - 19.08.2006 [sobota], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Duchovní cvičení s Komunitou Blahoslavenství

Olomouc


Ko m u n i t a


B l a h o s l a v e n s t v í
s p o l u  s
P.Vojtěchem od sv. Hedviky OCD(z řádu bosých karmelitánů v Praze)
p o ř á d á
d u ch o v n í  c v i č e n í
„Vyvolil si je, aby byli s Ním…“- modlitba v Ježíšově škole
od neděle 13.srpna (večer)


do soboty 19.srpna 2006 (poledne)


Místo konání:
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
Předpokládaná cena:


1900,- Kč
Bližší informace a zápis na adrese:


Komunita Blahoslavenství Dolany 24, 783 16 ČR


Tel. číslo: +420/ 585 396 638


e-mail: dolanykom@meritnet.cz

více ...

24.08.2006 [čtvrtek] - 27.08.2006 [neděle]

Film ve znamení ryby

Olomouc

Mezinárodní ekumenické filmové setkání nezávislých filmových studií, tvůrců a producentů, kteří pracují s duchovní tematikou.

více ...

27.08.2006 [neděle] - 02.09.2006 [sobota], kategorie: Školy evangelizace / formace

Škola učednictví (s Tomem Edwardsem)

Vranov u Brna

Vede Tom Edwards +
česko-americký tým pod záštitou koordinátora charismatické obnovy.
Program je určen především mladým lidem, kteří chtějí povyrůst v
následování Ježíše, prohloubit svůj osobní duchovní život a získat
zkušenosti pro službu ostatním. Co bude obsahem? Vyučování, společná i
osobní modlitba, zkušenost společenství, praktické rady ke službě,
pantomima... Zveme vedoucí začínajících společenství (a nejen vedoucí),
zveme kmotry JUMPových klanů, zveme všechny, kdo chtějí investovat týden
prázdnin (či dovolené) do prohloubení svého vztahu s Hospodinem.
Přihlášky a další informace na adrese koordinátora. více ...

30.08.2006 [středa]

Bohoslužba s modlitbou za uzdravení rodů

Jihlava

Otec Michael Gwinnell jezdí po světě a slouží mše svaté za uzdravení rodových kořenů. Letos navštíví se souhlasem a požehnáním otce kardinála M. Vlka a místních biskupů i naši zem.

Mše se koná v chrámu Matky Boží v 17 hodin více ...

31.08.2006 [čtvrtek], kategorie: Modlitební setkání

Bohoslužba s modlitbou za uzdravení rodů

Brno

Otec Michael Gwinnell jezdí po světě a slouží mše svaté za uzdravení rodových kořenů. Letos navštíví se souhlasem a požehnáním otce kardinála M. Vlka a místních biskupů i naši zem.

Mše svatá se koná v chrámu Sv. Janů u minoritů v 15,30. více ...

RSS událostí


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump