Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Výkupná síla utrpení

29.07.2008, kategorie: Křesťanský život

Greg Crowhurst z Anglie je diplomovaný zdravotník a už léta pečuje o svou těžce nemocnou ženu Lindu. Oba manželé byli už kdysi velmi osloveni encyklikou Jana Pavla II. Salvifici doloris. Některé její nosné myšlenky, ověřené osobní zkušeností, vedly nedávno Grega k sepsání knihy o výkupné síle utrpení. Uvádíme z ní několik krátkých úvah.

Nahý visel Ježíš na kříži…
U paty kříže stála jeho matka Maria…
Kříž stál vystrčený někde za městem. I moje žena už léta nemá nic.
A já s ní – den za dnem, rok za rokem…
Přeji si, aby od ní Bůh ovzal její trápení. Všechny normální věci mi byly odňaty: práce, kariéra, peníze, přátelé, prázdniny a oslavy, ale stále ještě se snažím žít naše manželství. Oba se nacházíme někde na okraji všeho dění – ona trpící, já pečující. A přece, objevili jsme, že Kalvárie je mocné místo. Člověk se tam musí ocitnout, aby pochopil, že kříž a vzkříšení spolu souvisejí, vlastně jsou jedno a totéž. Proto Jan Pavel II. tolik vyčníval na světové scéně a proto ovlivnil dějiny světa jako málokterý politický vůdce. Z jeho utrpení vyzařovala pravda Kříže.

Kalvárie je mocné místo
Když se k vám přiblíží větší fyzické, psychické nebo duchovní utrpení, stojíte před vážnou volbou. Buď si zvolíte cestu strachu a beznaděje, nebo proniknete hlouběji do smyslu utrpení, kde naleznete Krista… ovšem nikoli ve smyslu pouhé teologické myšlenky nebo „někoho někde jinde“, ale Krista živého, žijícího váš úděl s vámi, a že hlouběji, než jste si kdy v dobách klidu dovedli představit.

„Proč“ není nejlepší otázka
Utrpení může být tak velké, že jedinou cestou je jím projít. Není jiná alternativa. Otázka PROČ vede člověka k pocitu bezmoci a zoufalství, zatímco otázka JAK jím projít vede k naději a svobodě; to jsme pochopili a zakusili s mou ženou. Vždyť cesta utrpení znamená mystické sjednocení s Kristem, uvádí nás na hluboce smysluplnou cestu, na níž objevujeme, že i my můžeme být součástí výkupné dynamiky lásky. I ty můžeš nabídnout své trápení pro uzdravení světa. A co víc, můžeš plně vstoupit do tajemství kříže a odvážit se nabídnout své srdce tomu, který trpěl za nás za všechny.

Trpící mají co nabídnout
Trpící lidé, kteří se rozhodli kráčet v důvěrné blízkosti s trpícím Kristem a vstoupili tak do tajemství vykoupení, dostávají dar moudrosti, hlubokého vhledu, dar modlitby a lásky ke Kristu. Kromě toho dostávají ale dar hlubokého soucítění s lidmi a poznávají
Boží milosr denství tak důvěrně, že se stávají pilíři církve. Díky jejich blízkosti a putování s trpícím Kristem mají mnoho co nabídnout!

Ujímání se trpících
Nesmíme zapomenout na trpící, vždyť oni nám připomínají pravdu o našem vykoupení. Nevšímat si jich znamená nevšímat si Krista, nepochopit význam Lásky, vylité na kříži. Právě v utrpení se člověk nejdůvěrněji sjednocuje s Kristem, a toto spojení je pro život církve velice podstatné. Jen tehdy se stáváme opravdu jeho učedníky. Svá srdce otevřeme plně Lásce jen tehdy, jestliže vyjdeme ze sebe a nalezneme Krista v jeho utrpení i slávě. Tím se v nás zrodí soucítění… Jistě pak nejsme daleko od Božího království.

(Převzato z časopisu Goodnews 1/07 přeložila -kl-)


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump