Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Výčitky svědomí

10.09.2003, autor: Kateřina Lachmanová, kategorie: Křesťanský život


Nikdy, vůbec nikdy není Bůh trýznitelem lidského svědomí. Naši minulost ukryl do Kristova srdce a o naši budoucnost se už postaral.


Roger SchutzKdyž ve mně Boží pohled vzbuzuje výčitky a nepokoj, je třeba mu odkrýt nitro a velmi prostě pojmenovat to temné, co moje srdce vyprodukovalo. Boží pohled mne bude totiž znervózňovat a bolet jen do chvíle, kdy upřímně vyznám můj hřích. Pán mne nepronásleduje, aby mě přišpendlil v mé bídě, ale aby mne z ní vyprostil.


Pokud se i pak výčitky vracejí, je důležité vědět, že tentokrát nepřicházejí od Boha. Často pocházejí od zákonického super-ega, které u mnohých lidí úplně přehlušuje hlas Ducha svatého, dokonce se za něj vydává: pozná se právě podle toho, že člověka dusí, protože zná jen spravedlnost, nezná milosrdenství. Jindy jsou pokušením Zlého, který nás odvádí od víry v Boží milosrdenství a v Boží odpuštění.


V obou případech je nutné nenechat se unášet svými pocity a opřít se o Boží slovo, třeba v podání apoštola Jana: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ Pro někoho může být léčivé zopakovat si tohle nebo podobné Boží slovo několikrát, třeba i nahlas, aby Boží pravdu o odpuštění skutečně přijal a vstřebal.


Proč ale svatý František a jiní velikáni víry celá léta oplakávali své minulé hříchy? Je vůbec možné všechny své pády vymazat z paměti? A je to žádoucí?


Bratr Efraim o tom napsal: „Minulé viny před tebou mohou vyvstávat dvojím způsobem: Jestliže tě obviňují, odežeň je se slovy, že ani Bůh na ně nevzpomíná. Jestliže však pohnou tvým srdcem a rozpláčou tě, přijmi je a dobrořeč jim, protože tě vrhají do náruče milosrdenství.“


Zkroušenost srdce se nevylučuje s vírou v Boží milosrdenství, právě naopak: otvírá lidské srdce dokořán Boží lásce. Zkroušené srdce je však něco docela jiného než srdce pyšné, které namísto světla Boží tváře neustále kontempluje vlastní temnoty.


Tento úryvek je převzat z knihy O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou s laskavým souhlasem Karmelitánského nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump