Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Více víry

07.06.2004, autor: Briege McKenna, kategorie: Křesťanský život

Řeholnice narozená v Irsku, vstoupila do kláštera v patnácti letech. Během svého učitelského působení na Floridě nevyléčitelně onemocněla. Zázračné uzdravení během slavení eucharistie se stalo základem jejího dalšího povolání sloužit nemocným modlitbou. Hluboký vhled do modlitby, moci svátostí, tajemství kněžského povolání z ní učinily žádanou lektorku různých duchovních shromáždění. Je autorkou knihy Zázraky se dějí, která byla přeložena do mnoha jazyků (včetně slovenštiny) Kdyby se mě dnes někdo zeptal, co potřebuje kněžství nejvíce, řekla bych, že hlubokou a živou víru. Vyzvala bych kněze k větší víře a také větší naději a lásce. Když povzbuzuji kněze, myslím zároveň laiky, protože od svého křtu máme všichni podíl na královském kněžství Kristově...

Podstatné je, aby byl kněz mužem, který věří v Ježíše Krista. Když Ježíš povolal své první učedníky, vyzval je k následování a ve třech letech změnil jejich myšlení z norem světa v normu, jíž je on sám.

Vyzýval je, aby věřili, že u něho není nic nemožného. Dával jim příležitosti růst ve víře, když je vystavoval nemožným situacím - vzpomeňme třeba nasycení tisíců pěti bochníky a dvěma rybami, chození po vodě, uzdravování nemocných a vyhánění démonů.

Stejným způsobem jsou povzbuzováni i knězi dnešního světa. Kněz není poslán bránit nebo omlouvat Ježíše. Je poslán, aby v něho věřil a hlásal jej. Často říkám kněžím, že v podnikatelském světě musí člověk věřit výrobku, který prodává, jinak ho lidé nebudou kupovat. Stejné je to i s Dobrou novinou: Jestliže v ni kněz celým srdcem nevěří, ani lidi nepřesvědčí.

Jeden můj známý kněz odešel do Latinské Ameriky pomáhat chudým. Měl velké nadšení a materiální prostředky, aby pomohl zmírnit chudobu a hlad, a tak začal budovat kliniky a školy. Po deseti letech si všiml, že ho mnozí z jeho farníků opouštějí a raději navštěvují misii založenou evangelikální církví. Jednoho dne si stěžoval věrnému staříkovi, který byl vždy v kostele. Starý muž se podíval na kněze se slzami v očích a řekl: "Otče, nechci vás zranit, ale musím vám něco říci. Vy jste nám přinesl spoustu dobrých věcí. Tvrdě jste pracoval, ale nepřinesl jste nám Ježíše, a MY POTŘEBUJEME JEŽÍŠE." Když byl tento kněz na dovolené ve své zemi, slyšel hovořit jednu starší ženu a to změnilo jeho život. Připomínala, že Ježíš řekl: "Nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst" (Mt 4, 4). Tato slova pomohla dobrému knězi, aby si znovu u vědom i l, že jeho první povinností je budovat Boží království.

Materiální věci jsou důležité, ale knězi nejsou sociální pracovníci ani politikové. Nemohou záviset výlučně na lidských zdrojích. Jejich jedinečným zdrojem je Ježíš Kristus. Ten kněz si s novou vírou uvědomil, že jeho prvním úkolem je hlásat evangelium, a do Latinské Ameriky se vrátil nový člověk. Knéžím v Latinské Americe i v mnoha jiných částech světa říkávám, že přivádět Ježíše na naše oltáře je ta nejkrásnější věc, kterou mohou dělat. Ptám se jich: "Věříte skutečně, že skrze svěcení máte moc přivolat na zem našeho živého Boha?"

Máme víru, kterou měla Maria? Když Maria řekla ano, řekla ANO k Ježíšovu zrození, k umírání sebe samé, aby se skrze ni naplnila Boží vůle. Nejtěžší věcí pro ni bylo prostě sledovat, jak Bůh naplňuje v Ježíši svou vůli. Tak je tomu i s knězem. Když říká ANO ke kněžství, musí zemřít té části svého JÁ, které chce dělat všechno samo, které chce být tím, co napři mu-je vše zlé a mění utlačovatele i utlačované. Musí umřít sobě a dovolit, aby Ježíš v něm byl odpovědí na všechny problémy. Musí uznat, že jeho prvním úkolem, jako u Marie, je porodit Ježíše. (Lk 1,31-33).

Proto je víra tak důležitá. Kněz, který je pokoušen dělat všechno sám a po svém, musí říci: "On musí růst, já však se menšit" (J 3,30). Musí přijmout plné spolehnutí na Boha, aby dostal sílu žít povolání, které je lidsky nemožné. Podstatná síla jeho kněžství nepochází z jeho teologických studií nebo akademických titulů, l když studium je důležité a my potřebujeme teology a učitele, poznání nikdy nemůže nahradit víru. Nic nenahradí naše naprosté spolehnutí na Boha a naše sjednocení s ním skrze modlitbu. Jen moc Ježíše Krista může obrátit a proměnit.

 


Překlad KL


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump