Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Osoba Ducha svatého – Paraklétos

13.05.2016, autor: Charles Whitehead, kategorie: Duch svatý


Pro nás je však velmi důležité vědět, že Duch svatý je božská osoba, stejně jako jsou božskými osobami Ježíš a Otec, a je proto hoden naší lásky, chvály a uctívání; je někým, komu můžeme věřit a složit v něj svou důvěru. Není správná představa, že by Duch byl jen jakýmsi vzdáleným zdrojem síly, který my, slabí lidé, musíme připojit a zapnout.

On je totiž osobou s nekonečnou moudrostí, svatostí a něžností. On je tím, koho my máme pozvat, aby byl aktivně činný v našich životech, aby působil v nás a skrze nás.

Význam řeckého slovo paraklétos, jak je často Duch nazýván, je „ten, kdo je nám po boku, aby nám pomáhal“. Ti, kteří ho poznali jako osobu, nám mohou svědčit o požehnání, které

Duch při svém příchodu přinesl do jejich života. Nepřišel jen jako nějaký hřejivý pocit, ale jako všudypřítomný, milující přítel a pomocník, rádce a obhájce, podle Ježíšova zaslíbení: „A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy“ (Jan 14,16).

Svatý Pavel nám k tomu píše: „Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch?“ (1 Kor 3,16)

Tento vztah k Duchu svatému vyjadřuje církev v katechismu v článku 221 těmito slovy: „Když pak v plnosti časů posílá svého jednorozeného Syna a Ducha lásky, zjevuje Bůh své nejhlubší tajemství; věčné sdílení lásky je on sám: Otec, Syn a Duch svatý, a určil nás k tomu, abychom se na něm podíleli.“

Pokaždé, když recitujeme Vyznání víry, připomínáme si, že Duch „z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován“. Víme také, že Ducha svatého nepřijímáme pouze při křtu a biřmování, ale že on je dáván neustále, že vychází od Boha, který nám ho stále daruje proto, aby nás uschopnil pro křesťanský život:

„Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení! Proto, když tím (příkazem) někdo pohrdá, nepohrdá člověkem, ale Bohem, který vám dává svého svatého Ducha“ (1 Sol 4,8).

Když začneme vnímat Ducha svatého jako osobu toužící po vztahu s námi, budeme schopni změnit i svůj přístup k němu, a tak může začít proces proměny našeho života.

Převzato knihy V síle Ducha.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump