Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Mnohokrát a mnoha způsoby III.

28.10.2004, autor: Eva Fuchsová, kategorie: Křesťanský život

Zjevení eschatologické
Protože ani "oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují" (1 Kor 2, 9), nemůžeme o zjevení Boží slávy v nebi říct nic určitého. To, co "nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom uzříme tváří v tvář" (1 Kor 13, 12). Pravda, kterou jsme poznávali na zemi přirozeným rozumem, před námi vyvstane v novém lesku, významu a kráse (např. řád stvoření, láska bližních - svatých). Z nadpřirozených pravd bude sňat závoj víry, protože tomu, co je vidět, už se nemusí věřit.


Navíc zřejmě bude zjevena ještě jedna oblast tajemství, jejíž existenci můžeme zde na zemi pouze předpokládat. Jsou to tajemství, u nichž nám je skryta nejen jejich vnitřní pravdivost, ale i samotná jejich existence - nejenže nevíme, JAK a PROČ to je, ale ani, ŽE to je, protože i to přesahuje naše současné možnosti poznání.


Ve věčném patření na Boží tvář budeme stále hlouběji pronikat do tajemství jeho bytosti a do tajemství nové země a nového nebe. Poznáním poroste i naše láska, a tedy i blaženost. Jestliže už tady na zemi nám dělá nezměrné potěšení, když můžeme objevovat neznámé, kochat se krásou, milovat a být milováni, rozhodně se nemusíme obávat, že bychom se na věčnosti "nudili". Bůh je nevyčerpatelná studnice všeho toho, co nám už nyní působí radost, zatím ještě kalenou omezeností, pomíjivostí a hříchem.


Všichni svatí sice hledí nezastřeně na Boží tvář, všichni jsou dokonale blaženi, ale přesto míra jejich poznání a blaženosti není stejná. Závisí to na stavu, v jakém dosáhli nebe. Můžeme si to (tak jako sv. Terezie z Lisieux) představit na příkladu nestejně velkých nádob. Přestože jsou všechny po okraj naplněny, v jedné je vody více a v druhé méně. Záleží na nás, jak se budeme za svého pozemského života snažit, abychom co nejvíce zvětšili svůj objem křesťanským životem ve shodě s Boží vůlí. Naše nádoby budou v nebi až po okraj vyplněny poznáním Boží bytosti a následnou blažeností.


Použitá literatura: A. Lang: Kristus, vrchol zjevení, fundamentální teologie, Velehrad, 1993.


Převzato z časopisu Amen se souhlasem vydavatele.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump