Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Město II.

30.06.2004, autor: Dwight Longenecker, kategorie: Křesťanský život

Víra ve městě a v město


Před několika lety vydala anglikánská církev kontroverzní zprávu s názvem Víra ve městě. Dokument upozornil na rozsáhlé oblasti sociální chudoby v našich městech. Na druhé straně zaznamenal, že přes všechny problémy spojené s násilím, úpadkem a sociální situací jsou naše města oblastmi s obrovskou chutí do života, nezdolným duchem společenství a radostným optimismem do budoucna. Vláda kritizovala tuto zprávu v tom smyslu, že je prý socialistická, a mnoho obyvatel ji nevzalo příliš vážně; zřejmě proto, že ji považovali za irelevantní či náročnou na realizaci. Anglikánská církev ale ve spojení s dalšími křesťany tento projekt spustila a vybrala na něj milióny anglických liber, pomocí kterých podpořila nové iniciativy v městských centrech a které investovala do života miliónů obyvatel měst.

Název dokumentu – Víra ve městě – byl chytře vymyšlen, protože jej lze v angličtině číst dvěma způsoby. Autoři podali zprávu o víře křesťanů v oblastech městských center, ale také vyjádřili svou vlastní „víru v město“ jako místo naděje a společenství a nikoli oblast, do které se člověk obává jít kvůli násilí, bezdomovcům či beznaději.

Boží město


Bůh nás stvořil jako sociální bytosti, které žijí ve společenství. Ačkoli může město představovat místo špatnosti a vzpoury proti Bohu, příběhy v Písmu také ukazují město jako místo svaté, místo, kde Boží lid žije v pokoji, blahobytu a souladu.

Když pohlížíme na naše města z jejich nejhorších stránek, z hlediska kriminality, úpadku a bídy, jsme v pokušení odvrátit se od nich s odporem. Když na ně však hledíme svátostným zrakem, v nevábných čtvrtích našich měst rozkvétá život. I přes svou špínu září jako symboly lidstva – v zápolu žít společně v nevlídném prostředí padlého světa.

Města nás také směřují do církve – toho společenství víry, v němž se všichni křesťané snaží žít v souladu s Bohem a spolu navzájem. Nebeský Jeruzalém

Naše města ve svém nejskvělejším hávu – velkých osvětlených budovách, vyzdobených ulicích a slavících občanech – nám mohou ukazovat za viditelnou realitu k nebeskému Jeruzalému. Tam budeme účastni dokonalého společenství a věčného slavení, protože nalezneme město, „jehož tvůrcem a zakladatelem je Bůh“.


Převzato z Living Space. Překlad David Vopřada


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump