Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Království Boží je ve vás

15.12.2002, autor: sv. Řehoř z Nyssy, kategorie: Křesťanský život
„Království Boží je ve vás“ (Lk 17,21). Z tohoto verše poznáváme, že ve vlastní kráse očištěným srdcem spatřujeme obraz Boha... Schopnost vidět Boha neseš v sobě. Ten, který tě utvořil, do tebe také vložil nesmírnou moc. Když tě Bůh stvořil, vložil do tebe obraz své dokonalosti tak, jako se ve vosku obtiskne obraz pečeti. Tvé bloudění však zakrylo Boží obraz... Jsi jako kovová mince – rez lze vybrousit. Mince byla zašpiněná, ale nyní odráží sluneční jas a září. Vnitřní část naší osoby, kterou náš Mistr nazýval srdcem, byla podobně jako ta mince zbavená rzi, která zakrývala její krásu a nyní znovu odhalí svou původní podobu, která je její skutečnou podobou...

Když pak lidé pohlédnou na sebe, uvidí v sobě toho, koho hledají. A to je radost, která naplní jejich očištěná srdce. Hledí na vlastní průsvitnost a v obrazu nacházejí jeho předlohu. Když se podíváš na slunce v zrcadle, aniž bys musel zvedat oči k nebi, uvidíš sluneční zář v zrcadle přesně takovou, jako by ses na sluneční kotouč díval přímo. Nejsi schopen kontemplovat světlo přímo, ale pokud znovu objevíš krásu obrazu, který byl do tebe na počátku vložen, obdržíš uvnitř sebe cíl své touhy ... Boží obraz bude jasně zářit v nás v Kristu Ježíši, našem Pánu, jemuž buď sláva po všechny věky.

-----

Homilie na blahoslavenství, 6 (PG 44,1270).

Pracovní překlad z angličtiny: David Vopřada

Více k tématu: Olivier L. Clément, „The Glory of God Hidden in His Creatures“, in: The Roots of Christian Mysticism, New City, 1993.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump