Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


I Bůh touží po člověku

21.05.2014, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Literatura


Aby zvěstovatelé evangelia byli schopni tuto jistotu hlásat, je nezbytné, aby jí byli sami niterně proniknuti, aby byla světlem jejich života. Výraz „Boží láska“ má dva významy, které se mezi sebou velmi liší. V jednom významu Bůh figuruje jako předmět a v druhém jako subjekt; jeden označuje naši lásku k Bohu, druhý Boží lásku k nám. Člověk má ve své přirozenosti větší sklon k aktivitě než k pasivitě, spíše chce být věřitelem než dlužníkem, a proto vždy dával přednost prvnímu významu – tomu, co my děláme pro Boha. Také hlásání evangelia se ubíralo stejnou cestou a v určitých obdobích se mluvilo téměř výlučně o „povinnosti“ milovat Boha.

Biblické zjevení však dává přednost druhému významu: Boží lásce, ne lásce k Bohu. Aristoteles tvrdil, že Bůh hýbe světem, „poněvadž je milován“, protože je předmětem lásky a konečnou příčinou všeho stvoření. Bible však říká přesný opak: Bůh stvořil svět a hýbe světem, poněvadž jej miluje. Tím nejdůležitějším na Boží lásce tedy není fakt, že člověk miluje Boha, ale že Bůh miluje člověka a miluje ho „jako první“: „V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás“ (1 Jan 4,10). Na tom závisí všechno ostatní, včetně naší schopnosti milovat Boha: „My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19).

Evangelista Jan je muž velkých zvratů. Ostatní evangelisté došli se při rekonstrukci Kristova pozemského života nejdál k Mariinu narození, Jan však dělá velký skok do minulosti, do věčnosti: „Na počátku bylo Slovo.“ Totéž činí, pokud se týče lásky. Všichni ostatní, včetně Pavla, hovořili o Boží lásce, která se projevila v dějinách a vyvrcholila Kristovou smrtí. Jan uvažuje mimo dějiny. Nepřestavuje nám jen Boha, který miluje, ale Boha, který je láska. „Na počátku byla láska, ta láska byla u Boha, a ta láska byla Bůh“ – tak bychom mohli parafrázovat jeho tvrzení: „Bůh je láska“ (1 Jan 4,16).

Augustin o něm napsal: „Pokud by v celém tomto listě a na všech stránkách Bible nebyla žádná další chvála lásky mimo tento výrok, že totiž Bůh je láska, nesměli bychom chtít víc.“ Celá Bible jen „vypovídá o Boží lásce“. Toto je zpráva, která podporuje a objasňuje všechny ostatní. Donekonečna se diskutuje, a nejen v této době, zda Bůh existuje. Já však věřím, že nejdůležitější není vědět, zda Bůh existuje, ale že je láska. Kdyby hypoteticky Bůh existoval, ale nebyl by láskou, byl by to důvod se ho spíše obávat než se radovat z jeho existence, což se u některých národů a civilizací skutečně dělo. Křesťanská víra nás však právě v této věci ujišťuje: Bůh existuje a je láska!

Ukázka je z knihy Erós a agapé, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump