Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Desatero pro teenagery

23.06.2002, autor: Michal Němeček, kategorie: Křesťanský život
1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já o tebe stojím! Neměj jako boha nikoho a nic jiného než mne. Já se budu o tebe starat.

2. Moje jméno obsahuje veliké tajemství. Používej ho s úctou, protože tím jménem mne voláš.

3. V šesti dnech jsem učinil nebe i zemi, ale sedmého dne jsem odpočinul. Požehnal jsem tento den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Zachovávej ho v úctě, je to můj dar pro tebe.

4. Rozhodl jsem se, že ti dám život skrze tvého tátu a mámu. To, co ti dali, není málo. Zachovej jim úctu, a jednou objevíš, jak veliký poklad jsi tím získal!

5. Každý lidský život má pro mne nesmírnou cenu. (I ten tvůj!) Nesmíš ohrozit žádný lidský život.

6. Tvoje sexualita je skvělá věc, má sloužit v životě manželů. Mimo manželství jde o sobectví a neférovost! Proto sexualitu nikdy nezneužij.

7. Vím, že nemáte všichni všeho stejně, ale vyřešit to krádeží je nespravedlnost a v mých očích je to odporné.

8. Já přece vím, co je skutečně pravda. A proto vím, jak strašné je podrazit člověka křivým svědectvím . Nikdy to nedělej!

9. Já přijmu každého - i tebe - když touží po dobru? Když člověk začne závidět a dychtit po lidech, hřích se uvelebí ve dveřích jeho srdce a bude dychtit po něm; proto nezáviď nikomu přátelství ani jiné vztahy.

10. A nikdy nedychti po věcech svého bližního.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump