Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Co je svatost II.

11.02.2004, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Křesťanský život

Křesťanské společenství – „trenažér“ pokory a lásky


Apoštol nám říká, že křesťanské společenství je nejlepším místem, kde se lze cvičit v pokoře a lásce. Pokora spolu s láskou jsou ctnosti, které nejvíce přispívají k budování křesťanského společenství, zvláště pak charizmatického. Pokora chrání charizmata a podobně mohou charizmata chránit pokoru. Tak, jako potřebujeme izolaci při používání elektrického proudu, potřebujeme i při používání charizmat jakožto izolaci pokoru. Ta zamezuje ztrátám proudu božské víry, případně alespoň brání jiskření a krátkému spojení působenému pýchou.


Čím je proud milosti v člověku silnější - ať už pro osobní svatost anebo pro úřad, který zastává - tím větší musí být jeho pokora.


Pokora a charizmata


Snadno chápeme, jak pokora chrání charizmata, ale jak naopak chrání charizmata pokoru? Sv. Pavel nám říká, že všichni máme rozličné dary a v 1 Kor 12 vyjmenovává některé z nich. Uvádí také analogii mezi společenstvím církve a tělem. Vysvětluje, že tělo má mnoho údů, z nichž každý má svou vlastní funkci, ale každý též závisí na ostatních. Podobně je tomu ve společenství; nikdo nemá všechny dary, a proto se nikdo ve službě nebo v zastávání úřadu nemůže obejít bez zbytku těla. Dalo by se říci, že charizmata začínají růstem v pokoře a společně pak přispívají k růstu církve.


Plnost Ducha můžeme vidět pouze v církvi jako celku. Aby však k tomu došlo, musíme umřít svému egoistickému a individualistickému já, které hledá svou vlastní slávu, a obléci oslavené "já" Kristovo a Jeho církev. Je třeba žít pro Pána a přestat žít pro sebe. Musíme vzít vážně učení Pána Ježíše Krista: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším." Amen.

Převzato z The Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities Quaterly


Newsletter, Australia, překlad-kl-. Vyšlo v časopise Effatha.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump