Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Chlieb náš každodenný daj nám dnes

06.11.2002, autor: František Dancák, kategorie: Křesťanský život
"Chlieb náš každodenný daj nám dnes" (Mt 6, 11).

Prosba o chlieb v sebe zahŕňa všetky základné potreby pre náš pozemský život. Na druhej strane nás táto prosba poúča o jednoduchosti života. Neprosíme o delikatesy, ale o nutné životné potreby.

Vo Svätom písme máme vyše 300 miest, kde je zmienka o chlebe. Chlieb je symbolom pohostinnosti, keď sa Pán zjavil Abrahámovi (Gn 18, 1-8). Abrahám bežal zo svojho stanu v ústrety neznámym, aby im ponúkol svoju pohostinnosť. "Pane, ak nachádzam milosť v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka; donesie sa trochu vody, umyte si nohy a odpočiňte si pod stromom! Prinesiem kúsok chleba a posilníte sa" (Gn 8, 3-5). Pre tento prejav pohostinnosti sa mu dostalo Božieho požehnania.

Zmienku o chlebe nachádzame aj v Jakubovom sľube: "Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom a tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím domom. A zo všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky" (Gn 28,

20-22).

Jozef z Egypta prostredníctvom bratov zasiela svojmu otcovi "desať oslov obťažených najlepšími egyptskými plodinami a desať oslíc obťažených zrnom, chlebom a jedlom pre svojho otca na cestu" (Gn 45, 23).

Nemôžeme vynechať zmienku v knihe Exodus: "Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Ihneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dna jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela" (Ex 12, 15).

Kniha prísloví obsahuje takéto blahoslavenstvo: "Požehnaný bude, kto vie dobrým okom pozerať, lebo dáva chudákovi zo svojho chleba" (Pr 22, 9).

Ježiš Kristus pripomína radu, ktorá sa nachádza v Knihe prísloví: "Ak je ten, kto ťa nenávidí, hladní, daj mu chleba jesť, ak je smädný, daj mu vody piť" (Pr 25, 21).

Na ceste do Emauz dvaja učeníci nespoznávajú Ježiša Krista, kým kráča s nimi. Ale keď večer láme chlieb, ich oči sa otvorili a spoznali ho (porov. Lk 24, 13-35).

Týchto pár miest zo Svätého písma nás vedie k poznaniu, že chlieb je jedným z významných symbolov v Písme. Spomedzi všetkých zmienok o chlebe však najvýznamnejším je šiesta kapitola svätého evanjelistu Jána, ktorá zaznamenáva Ježišove slová: "Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta" (Jn 6, 48-51).

Pokazené veci môže dať opraviť odborníkom, môžeme si zaplatiť ľudí, ktorí vylepšia a skrášlia prostredie, v ktorom žijeme, dokonca i niektoré svoje úlohy môžeme zveriť iným. No nikto nemôže za nás "jesť Chlieb večného života".

"Chlieb náš každodenný daj nám dnes" (Mt 6, 11).

-----

Přejato s laskovým svolením Homily Service.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump