Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Boží vůle: bludiště nebo cesta?

23.06.2017, kategorie: Křesťanský život


Otázky ohledně hledání Boží vůle

Hledání Boží vůle je důležitou otázkou pro křesťany, kteří svoji víru chtějí žít hlubším způsobem a často se trápí tím, jestli to, co dělají, je Boží vůle, respektive, co by podle Boží vůle měli dělat. Mnozí před každým, i tím nejmenším rozhodnutím pátrají po tom, jak se rozhodnout, aby to bylo podle Boží vůle, a pak ustavičně zkoumají, zda to Boží vůle je nebo zpětně byla. Jiní vidí Boží vůli v nejrůznějších znameních – od přírodních úkazů přes detaily v chování lidí až po tak zvané otvírání Písma, od kterého čekají bezprostřední světlo a odpověď na svoje konkrétní problémy a otázky.

Také je nemálo křesťanů, kteří spatřují projev Boží vůle téměř v každé životní situaci, až po ty nejtěžší: Boží vůlí nazvou, pokud někdo náhle a tragicky zemře; Bůh chtěl, aby matka malých dětí nebyla uzdravena, ačkoli se za ni mnoho lidí modlilo; Boží vůlí je, že umírají malé děti; když se někdo narodí jako homosexuál, je to Boží vůle (o tom mě nedávno přesvědčovala skupina mladých křesťanů) atd. A samozřejmě je Boží vůle, že nás Bůh trestá přírodními katastrofami, chorobami a mnohými jinými formami zla.

Pro mnohé je Boží vůle nepřijatelná

Všechny tyto pohledy na Boží vůli si zasluhují pozornost, protože formují náš pohled na Boha, na život s ním i na život samotný. Mnozí, kteří zastávali tyto pohledy na Boží vůli, dříve či později víru v takového Boha opustili. Prostě nebyli schopni věřit v Boha, jehož vůle je pro člověka nepřijatelná nebo těžko čitelná. Někteří si také mysleli, že Boží vůli rozpoznali, ale jakmile nějaký jejich podnik konaný „ve jménu Boží vůle“ skončil fiaskem, viníka viděli v samotném Bohu a neuměli mu odpustit.

A nakonec je mnoho křesťanů, kteří se hlásí k Ježíši Kristu jako jeho učedníci a snaží se o formování své víry v duchu evangelia a učení církve a možná nepodléhají mnohým nesprávným představám o Boží vůli. Také oni si právem kladou otázku, zda a jak žijí podle Boží vůle. Všichni jsme často v situacích nejistoty, dokonce se nám zdá, že procházíme jakousi temnotou, trápí nás velké problémy lidí kolem nás i ve světě, jsme v lidsky neřešitelných situacích. Hledáme Pánovo světlo, modlíme se, ale zdá se nám, že Bůh mlčí…

Malá praktická knížka „Boží vůle: bludiště, nebo cesta?“

Hledačům Boží vůle a těm, kteří podle ní chtějí žít je určena nová malá knížka „Boží vůle: bludiště, nebo cesta?“. Sama si kladu v této oblasti hodně otázek, mám jich víc než odpovědí. Přesto se na stránkách té malé knížky pokusím některé pohledy na Boží vůli a její rozlišování blíže rozebrat. Neposkytnu však odpovědi na všechny naše otázky, to se nepodařilo ani velikánům duchovního a křesťanského života či erudovaným teologům. Nicméně je toho dost, co nám Boží zjevení, učení církve a ověřená křesťanská zkušenost chtějí o cestě životem podle Boží vůle říci. Zároveň u otázek, ke kterým se ani Boží slovo, ani učení církve nevyjadřují, zůstává pokus o odpovědi, podobně jako v případě jiných autorů dotýkajících se tohoto tématu, na úrovni mých úvah a zkušeností.

Převzato z knihy (upraveno) Boží vůle: bludiště, nebo cesta?


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump