Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Alfa konference v Londýně

26.10.2002, autor: Josef Ptáček, kategorie: Zprávy
Od 1. do 5. července 2002 jsem měl možnost účastnit se konference o evangelizačních kurzech Alfa přímo v místě, kde se tyto kurzy před deseti lety začaly konat poprvé - ve farnosti Holy Trinity Brompton v Londýně. Účastníků bylo cca. 350 a byli to zástupci zemí z různých částí světa. Hlavním mottem setkání byla výměna zkušeností o kurzech Alfa a společná snaha o jejich další rozvoj.

Pro mě byly důležité zvláště dva momenty. Živé setkání s lidmi, kteří kurzy Alfa začali a kteří se o jejich rozvoj snaží pečovat i nadále. O nich jsem dosud pouze slyšel. Jsou to lidé většinou staršího věku s velikou životní zkušeností a pastorační moudrostí. I přes svůj věk mají srdce zapálené také pro mládež.

Za druhé to bylo zjištění, co Duch svatý skrze tento nástroj, kterým kurzy Alfa jsou, dělá. V mnoha zemích přispěly k obnově farností a velké množství lidí se mohlo setkat s Bohem, který jim vnesl do života novou “šťávu”.

Zde je důležité si uvědomit, že kurzy Alfa s podtitulem “příležitost prozkoumat smysl života” jsou především dalším prostředkem sdílení evangelia s nekřesťany, nikoli však jediným. Na základě mnohaletých zkušenosti se dá říci, že se jedná o nástroj velmi efektivní. Možná proto, že hlavním rysem těchto kurzů je jejich důraz na svobodu člověka – prezentuje se zde možnost k Bohu přijít, “proč” a “jak na to”, ale bez jakékoli snahy něco vnucovat či dokonce s někým manipulovat.

Velmi významným rysem kurzů Alfa je také důraz nejenom na osobní vztah s Bohem, který je představován během přednášek a modlitby, ale také na hluboké vztahy s druhými lidmi. K vytvoření takových vztahů pomáhá zvláště společná večeře a víkend. Možnost vyjádřit svůj názor v malé skupince je pro účastníky neméně důležitá.

Kurzy Alfa se těší široké podpory biskupů v mnoha zemích – např. ve Francii, Velké Británii, USA, na Novém Zélandě, atd. Římskokatolická církev má poměrně rozvinutý systém pastorace – prohlubování duchovního života stávajících křesťanů. Kurzy Alfa však posilují misijní prvek církve, o kterém často mluví Sv. Otec v promluvách o tzv. nové evangelizaci. A to je přesně jejich význam.

V současné době je snaha kurzy Alfa dále rozvíjet dle různých skupin účastníků – dle stáří, profese, apod. Zajímavá je také možnost kurzy Alfa pořádat i ve vězeních. Např. ve Velké Británii se konají již ve 130 vězeních (celkem jich je 160)! V současné době kurzy Alfa probíhají ve 120 zemích světa a dosud se jich účastnilo přes 3 000 000 lidí.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump