Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Aktuální modlitební kampaň

Přímluvná modlitba pro dnešní den
11.03.2020, kategorie: Zprávy


Vatikán, 9. březen 2020

Drazí přátelé Obnovy,

Všichni víte, že svět zažívá koronavirovou epidemii, která představuje dosud nepoznanou krizi. Situace je tak vážná, že v některých zemích, jako například v Koreji nebo v Itálii byly zakázána náboženská setkání, včetně mší svatých.
Mnozí z Vás jistě na tuto situaci pamatujete ve svých modlitbách, ale rádi bychom rozšířili modlitbu mezi všemi členům Obnovy na celém světě. Pozdvihněme všichni své modlitby k nebi!

Ježíš uzdravoval nemocné mocí Ducha svatého. Navrhujeme se obrátit ke stejnému Duchu svatému a prosit ho o ukončení této epidemie, uzdravení všech nakažených a spásu duší těch, kteří při ní zemřeli.

Proto navrhujeme, abyste se každý den až do konce epidemie modlili svatodušní sekvenci, kterou se modlí církev za uzdravení nemocných, a přidali třikrát Zdrávas Maria.
Prosme s vírou o to, aby Duch svatý sestoupil do našeho zraněného světa a ukázal Otcovu něžnost každému, kdo trpí. Prosme Marii, aby rozprostřela svůj ochranný mateřský plášť nad celým lidstvem.

Díky všem, kteří se připojí k této přímluvné modlitbě.

Spojen v modlitbě
Jean-Luc Moens
Moderátor CHARIS

Svatodušní sekvence

Přijď ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít
Přijdi, Otče nebohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský Utěšiteli,
něžný duší příteli
rač nás mile zotavit.
V práci libý pokoji,
smiřiteli v rozbroji
rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící,
srdce v Tebe věřící
rač milostně naplnit.
Člověk bez Tvé pomoci
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Skvrny z našich duší smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.
Srovnej co je zkřiveno,
zahřej co je studeno
a nedej nám zabloudit.

Rač nás v Tebe věřící,
vroucně Tebe prosící
dary sedmi podělit.
Uděl v ctnosti prospěchu,
V smrti dodej útěchu
A dej v radost věčnou vjít.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump