Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


A všechno bude dobré ...

Úryvek ze zjevení sv. Juliány z Norwiche
22.07.2008, kategorie: Křesťanský život

Pán otevřel můj duchovní zrak a ukázal mi mou duši, nacházející se uprostřed mého srdce. Viděla jsem ji tak, jako by to bylo celé království…vypadala jako nádherné město.

Uprostřed toho města sedí náš Pán Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk, pohledný a vysoké postavy, vznešený, nejvyšší Pán… Sedí uprostřed duše vzpřímeně, pokojně a klidně, a přitom řídí a střeží nebesa i zemi a všechno, co jest. Jeho lidství i božství klidně sedí, zatímco božství vládne nade vším, bez jakéhokoli nástroje nebo úsilí. Moje duše je požehnaně naplněna jeho božstvím, nejvyšší mocí, nejvyšší moudrostí a nejvyšším dobrem.

Ježíš už nikdy neopustí místo, které v naší duši zaujal, protože v nás má svůj jedinečný domov. Přebývat v něm je jeho největším potěšením. Byl to útěšný a uklidňující pohled, protože je tomu vpravdě tak, navěky věků. A jestliže tuto pravdu kontemplujeme, zatímco pobýváme tady na zemi, Bohu se to velmi líbí a my z toho máme velký užitek. A duše, která jej kontempluje, je připodobňována jemu, na něhož hledí, a je s ním sjednocována v klidu a pokoji. Zvláštní radost pramenila z toho, že jsem ho viděla sedět, neboť vidět ho sedět a rozjímat o tom mi zjevilo jistotu pravdy, že on v nás bude přebývat navěky… A když jsem na něj s velkým zaujetím hleděla, náš Pán, aniž by otevřel ústa a dal zaznít hlasu, mi velmi pokorně zjevil slova, jež řekl s velkou vážností:
„Věz, že to, co jsi dnes spatřila, nebyla žádná halucinace. Přijmi to, uvěř tomu a pevně se toho drž, a nic tě nepřemůže“ (orig. „you will not be overcome“).
A tato posila platí i mým bratřím a sestrám ve víře, taková je vůle Boží. Slova „nic tě nepřemůže“ byla řečena s velkým důrazem a mocí, aby mi dodala jistotu a sílu ve všech protivenstvích, která ještě přijdou.
On neřekl: „nic na tebe nezaútočí, nedočkáš se ran, neprožiješ úzkost“, ale řekl: „Nic tě nepřemůže.“ Bůh chce, abychom si tato slova vzali k srdci a byli posíleni, neboť nás miluje a má v nás zalíbení. Proto si přeje, abychom i my ho milovali a našli v něm zalíbení a velmi mu důvěřovali; a všechno bude dobré.

Brzy nato se všechno skrylo mým zrakům a už jsem neviděla nic.

Článek je se svolení převzat z časopisu Effatha 1/2007. (překlad z angl. -kl-)


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump